Archive

November 2007

Browsing

Bloggstart- Sofy mot marathon och ny toppform

Motivation. Grunden till all träning, till att lyckas såväl privat som i arbetslivet. Med skola, med relationer, med fysiken. Men vari ligger motivationen? Den sköna känslan av erkännande, en klapp på axeln, eller välbefinnandet djupt inuti när man klarat något man själv har valt att ha som mål?…