Category

Träningsinspiration

Category

BORGskalan ett sätt att mäta ansträngning

Borgskalan som också kallas RPE-skalan, kort för Rating of Perceived Exertion är en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. Du tränar och anger din trötthetskänsla eller intensitetskänslan till en siffra mellan 6 – 20. Borgskalan konstruerades av professor Gunnar Borg på 1960-talet och syftet var atta nvända skalan vid…

björnö naturreseravt utskikstorn

Utkiktstornet på Björnö naturreservat

Längst ut på Björnö, i Björnö naturreservat på Ingarö finns ett utkiktstorn. Att tornet finns här har jag vetat om då jag sett skyltarna från parkeringen som pekar mot udden, men besökt utkikstornet på Björnö,  det har jag gjort först nu! Januari har varit kall och grå i Stockholm,…